Välkommen till SPORTSMART Sverige

Stort urval av rehabprodukter

SPORTSMART Sverige

Fri frakt på beställningar över 499 kr

Stukad handled

Sprained Wrist

En stukning eller vrickning av handleden kan ske om man plötsligt och våldsamt belastar leden. Detta kan leda till att senor, ligament eller muskler skadas. En stukning kan till exempel ske vid fall när man tar emot sig med utsträckta armar. En stukning kan också ske om man fåt ett våldsamt slag mot handleden eller om handleden utsätts för en onaturlig vridning.

Det som händer när handleden stukas är att de leder som har i uppdrag att ge handleden stabilitet skadas. Symptomen på stukad handled kan vara att handleden svullnar, att det gör ont att använda handen och att röra handleden eller att handleden känns instabil. Ibland blir även handleden missfärgas pga blödningar i handen. Det kan vara en konstig känsla och många känner sig helt handikappade när händerna inte fungerar som de ska.

AKUT BEHANDLING AV STUKAD HANDLED
Vid den akuta skadan är det viktigt att minimera svullad och blödning genom tryck. Linda handleden hårt genom att sträcka ut tryckförbandet när du lindar. Det är dock viktigt att tänka på att inte linda så hårt att man får domningar i handen. Låt tryckförbandet sitta på i ca 15 minuter. Linda av och upprepa några gånger. Om du känner att fingrarna domnar, lätta på tryckförbandet genast och linda om. För smärtlindring kan man kyla ner området med is eller annan kyla men använd aldrig kyla direkt mot huden. Att hålla handen i högläge ovanför hjärtat kan både kännas skönt och det minskar risken att svullnaden blir värre.

BÖR MAN UPPSÖKA LÄKARE MED STUKAD HANDLED?
De flesta som har stukar handleden uppsöker inte läkare. Men, om man har följande symptom efter några dagar bör man uppsöka läkare. 1. Om du har mycket ont och att smärtan inte avtar. 2. Om svullnaden kvarstår i handleden trots att du använder handledsskydd eller har lindat rätt. 3. Om du har missfärgningar eller har en rodnad på huden som kan tyda på att du har en infektion.

REHABILITERING AV STUKAD HANDLED?
Efter den akuta fasen är det viktigt att komma igång så snabbt som möjligt ed att belasta handleden. Gärna tom samma dag som skadan uppkom eller efter några få dagar. Rörelseträning är sedan nästa steg i rehabiliteringen, och kan inledas efter en till två dagar. Ett träningsprogram kan tas fram tillsammans med fysioterapeut så att inte handen överbelastas under rehabiliteringsfasen. Om det är så att du återkommande stukningar av handleden bör eventuellt en utredning göras och ett mer omfattande rehabliteringsprogram tas fram.

BÖR MAN ANVÄNDA HANDLEDSSKYDD NÄR MAN HAR EN STUKAD HANDLED?
Det är en god ide att använda ett handledsstöd eller handledsskydd mot din stukade handled. Detta för att få stöd och stabilitet i vardagen eller vid träning. Handledsskyddet bidrar även till smärtlindring eftersom den hjälper handleden att hålla sig i rätt position. Skyddet förebygger även ytterligare skador och ger dig rätt avlastning. Du får helt enkelt det stöd du behöver och du känner dig tryggare när du tränar.
Det är viktigt för läkningen att handledsskyddet sitter rätt och stabilt. Ett bra handledstöd kan justeras och anpassas individuellt för bästa möjliga stöd och funktion under tiden då stukningen läker. Stödet ska vara skönt att bära, sitta stabilt och hindra handleden från att böjas. Effekten av ett handledsstöd för en handled som stukats är att man får en viss rörlighet som är nödvändig utan att belasta det skadade området. Det gör att smärta och överansträngning motverkas.
Ett bra handledsskydd ska inte heller glida fram och tillbaka, därför är det viktigt att storleken är rätt och passar till din handled.

KAN MAN ANVÄNDA ETT HANDLEDSSKYDD AV ANDRA ANLEDNINGAR ÄN ATT MAN HAR EN STUKAD HANDLED?
Javisst, ett handledsstöd kan med fördel användas i förebyggande syfte särskilt om man dras med en tidigare skada. Upprepade skador på ett ligament kan medföra att det blir permanent uttänjt vilket gör att handleden känns ostabil. Därmed riskerar man att ytterligare skador uppstår. Så, även om man inte har så ont, kan man känna sig svag och instabil i handleden och då är det bra med handledsskydd.

Lämna en kommentar

Observera: Kommentarer måste godkännas innan de publiceras.